Nieruchomości i prawo

Bank już nie zapłaci prowizji pośrednikowi.

Bank już nie zapłaci prowizji pośrednikowi.

Wprowadzona poprawka do ustawy o kredycie hipotecznym zakazuje bankowi dokonywania wypłaty prowizji dla pośrednika za usługę pośrednictwa w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Zapłata prowizji pośrednikowi kredytowemu będzie leżała w gestii klienta ubiegającego się o kredyt. Klient, który będzie zwracał się o pomoc do pośrednika kredytowego będzie zapewne podpisywał stosowną umowę i na mocy tej umowy toWięcej oBank już nie zapłaci prowizji pośrednikowi.[…]

Notariusz będzie robił e-wpis do księgi wieczystej.

Notariusz będzie robił e-wpis do księgi wieczystej.

Tego jak ważna i wymagającą jest praca notariusza polegająca na sporządzeniu aktu notarialnego dokumentującego czynność, nikt nie powinien kwestionować. Sprzedaż nieruchomości wymaga dla swojej ważności formy aktu notarialnego. Po sporządzeniu aktu, dotychczas, notariusz wysyłał w ciągu 3 dni do Sądu odpis tegoż aktu będący podstawą wpisu do księgi wieczystej nowego właściciela nieruchomości i wykreśleniu zWięcej oNotariusz będzie robił e-wpis do księgi wieczystej.[…]