Nieruchomości i prawo

Podatek ze sprzedaży nieruchomości ze spadku.

Podatek ze sprzedaży nieruchomości ze spadku.

Kiedy od sprzedaży kupionej nieruchomości zapłacimy podatek? Osoba, która kupiła mienie nieruchome poprzez zakup będzie zobowiązana do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych PIT jeżeli dokona sprzedaży nieruchomości w w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. W takiej sytuacji obowiązkowe staje się złożenie odpowiedniego formularza PIT i zapłataWięcej oPodatek ze sprzedaży nieruchomości ze spadku.[…]

Czy można sprzedać mieszkanie z dożywociem?

Czy można sprzedać mieszkanie z dożywociem?

Takie pytanie pojawia się często wśród osób, które chcą sprzedać swoją nieruchomość z dożywotnikiem lub służebnością osobistą mieszkania. Odpowiedź jest bardzo prosta – MOŻNA ! Prawo dożywocia to nic innego jak przeniesienie własności nieruchomości w zamian za dostarczanie środków do życia i miejsca zamieszkiwania dożywotnikowi. Problematyczne w umowie dożywocia jest to, że nie można się go zrzecWięcej oCzy można sprzedać mieszkanie z dożywociem?[…]

Na czym polega służebność osobista mieszkania?

Na czym polega służebność osobista mieszkania?

Przed przekazaniem dorobku swojego życia jednej osobie z rodziny warto rozważyć opcję ustanowienia służebności osobistej mieszkania w formie zabezpieczenia swojej przyszłości. Jednym ze sposób na ograniczenie dalszej sprzedaży nieruchomości, która została przekazana w formie darowizny jest ustanowienie służebności osobistej mieszkania. Służebność osobista jest instytucją prawa cywilnego polegającą na zapewnieniu wskazanej w akcie notarialnym osobie możliwościWięcej oNa czym polega służebność osobista mieszkania?[…]