Nieruchomości i prawo

Skup mieszkań a agencja nieruchomości – podstawowe różnice.

Skup mieszkań a agencja nieruchomości – podstawowe różnice.

Skup mieszkań i agencja nieruchomości choć wydawać by się mogło, że to tożsame firmy to jednak różnice między działalnością prowadzoną przez te podmioty są niemałe. Prowadzenie skupu nieruchomości ma przewagę nad prowadzeniem działalności w postaci agencji ze względu na profity dla klienta-sprzedającego mieszkanie. Korzyści wynikają m.in. z tego, że właściciel nieruchomość kontaktuje się wprost zWięcej oSkup mieszkań a agencja nieruchomości – podstawowe różnice.[…]

Szybki skup nieruchomości za gotówkę w Polsce.

Szybki skup nieruchomości za gotówkę w Polsce.

Sprzedaż domu to często duży problem. Wyszukanie kupującego, który będzie chętny zapłacić godną cenę może być w niektórych przypadkach delikatnie mówiąc – nierealne. Po pierwsze potrzeba do tego dużo czasu, trwa to miesiące, niekiedy nawet lata. Czasami jednak jesteśmy postawieni w nieprzyjemnej sytuacji – jesteśmy zadłużeni i potrzebujemy ekspresowo środków ze sprzedaży nieruchomości, albo planujemyWięcej oSzybki skup nieruchomości za gotówkę w Polsce.[…]

Kupowanie nieruchomości z hipoteką.

Kupowanie nieruchomości z hipoteką.

Na okolicznych rynkach często pojawiają się nieruchomości w niższych cenach, które mają jednak skazę, mianowicie są obciążone hipoteką. Zakup nieruchomości obciążonej hipoteką może zrażać jednakże po użyciu pewnych zapisów umownych u notariusza lub przy pewnych ustaleniach, mieszkanie obciążone hipoteką uda się kupić bezpiecznie. Powstaje pytanie: Jak bezpiecznie nabyć mieszkanie obciążone hipoteką? Otóż pierwszym krokiem jestWięcej oKupowanie nieruchomości z hipoteką.[…]

Podatek ze sprzedaży nieruchomości ze spadku.

Podatek ze sprzedaży nieruchomości ze spadku.

Kiedy od sprzedaży kupionej nieruchomości zapłacimy podatek? Osoba, która kupiła mienie nieruchome poprzez zakup będzie zobowiązana do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych PIT jeżeli dokona sprzedaży nieruchomości w w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. W takiej sytuacji obowiązkowe staje się złożenie odpowiedniego formularza PIT i zapłataWięcej oPodatek ze sprzedaży nieruchomości ze spadku.[…]

Czy można sprzedać mieszkanie z dożywociem?

Czy można sprzedać mieszkanie z dożywociem?

Takie pytanie pojawia się często wśród osób, które chcą sprzedać swoją nieruchomość z dożywotnikiem lub służebnością osobistą mieszkania. Odpowiedź jest bardzo prosta – MOŻNA ! Prawo dożywocia to nic innego jak przeniesienie własności nieruchomości w zamian za dostarczanie środków do życia i miejsca zamieszkiwania dożywotnikowi. Problematyczne w umowie dożywocia jest to, że nie można się go zrzecWięcej oCzy można sprzedać mieszkanie z dożywociem?[…]

Na czym polega służebność osobista mieszkania?

Na czym polega służebność osobista mieszkania?

Przed przekazaniem dorobku swojego życia jednej osobie z rodziny warto rozważyć opcję ustanowienia służebności osobistej mieszkania w formie zabezpieczenia swojej przyszłości. Jednym ze sposób na ograniczenie dalszej sprzedaży nieruchomości, która została przekazana w formie darowizny jest ustanowienie służebności osobistej mieszkania. Służebność osobista jest instytucją prawa cywilnego polegającą na zapewnieniu wskazanej w akcie notarialnym osobie możliwościWięcej oNa czym polega służebność osobista mieszkania?[…]

Gdzie można skorzystać ze skupu nieruchomości?

Gdzie można skorzystać ze skupu nieruchomości?

Skupy nieruchomości zajmujące się kupowaniem mieszkań i innych nieruchomości powinny być zarejestrowanymi podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą i posiadać siedzibę. Świadczy to o legalności i transparentności firmy. Skup nieruchomości można najczęściej spotkać w Internecie, pojawia się tam wiele ofert firm oraz pośredników zajmujących się skupem, którzy oferują szybkie przeprowadzenie transakcji zakupu nieruchomości, dokonując zapłaty wykonując przelewWięcej oGdzie można skorzystać ze skupu nieruchomości?[…]

Różnica między wspólnotą a spółdzielnią mieszkaniową.

Różnica między wspólnotą a spółdzielnią mieszkaniową.

Różnica pomiędzy wspólnotą mieszkaniową a spółdzielnią mieszkaniową jest olbrzymia i dotyczy przysługującego prawa do lokalu mieszkalnego. Wspólnota mieszkaniowa jest formą zarządzania nieruchomością wspólną, zawiązywana przez właścicieli mieszkań najczęściej w blokach deweloperskich oraz większych kamienicach. Wspólnotę mieszkaniową tworzą właściciele lokali mieszkalnych. Mogą wybrać zarząd lub zbierają się jako zgromadzenie ogólne właścicieli, którzy w imieniu całej społecznościWięcej oRóżnica między wspólnotą a spółdzielnią mieszkaniową.[…]

Bank już nie zapłaci prowizji pośrednikowi.

Bank już nie zapłaci prowizji pośrednikowi.

Wprowadzona poprawka do ustawy o kredycie hipotecznym zakazuje bankowi dokonywania wypłaty prowizji dla pośrednika za usługę pośrednictwa w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Zapłata prowizji pośrednikowi kredytowemu będzie leżała w gestii klienta ubiegającego się o kredyt. Klient, który będzie zwracał się o pomoc do pośrednika kredytowego będzie zapewne podpisywał stosowną umowę i na mocy tej umowy toWięcej oBank już nie zapłaci prowizji pośrednikowi.[…]

Notariusz będzie robił e-wpis do księgi wieczystej.

Notariusz będzie robił e-wpis do księgi wieczystej.

Tego jak ważna i wymagającą jest praca notariusza polegająca na sporządzeniu aktu notarialnego dokumentującego czynność, nikt nie powinien kwestionować. Sprzedaż nieruchomości wymaga dla swojej ważności formy aktu notarialnego. Po sporządzeniu aktu, dotychczas, notariusz wysyłał w ciągu 3 dni do Sądu odpis tegoż aktu będący podstawą wpisu do księgi wieczystej nowego właściciela nieruchomości i wykreśleniu zWięcej oNotariusz będzie robił e-wpis do księgi wieczystej.[…]