Notariusz będzie robił e-wpis do księgi wieczystej.

Tego jak ważna i wymagającą jest praca notariusza polegająca na sporządzeniu aktu notarialnego dokumentującego czynność, nikt nie powinien kwestionować. Sprzedaż nieruchomości wymaga dla swojej ważności formy aktu notarialnego. Po sporządzeniu aktu, dotychczas, notariusz wysyłał w ciągu 3 dni do Sądu odpis tegoż aktu będący podstawą wpisu do księgi wieczystej nowego właściciela nieruchomości i wykreśleniu z niej zbywcy nieruchomości.
Od 1 lipca 2016 r. wprowadzona została rewolucyjna zmiana dla notariuszy. Wpisu do księgi wieczystej ma dokonać notariusz bezpośrednio po podpisaniu aktu notarialnego, najpóźniej w dniu sporządzenia i podpisania aktu. Uprawnienie dokonywania elektronicznych wpisów w księdze wieczystej uzyskali poza notariuszami także komornicy oraz naczelnicy urzędów skarbowych.
Już w momencie podpisania aktu notarialnego, niezwłocznie po wprowadzeniu danych do systemu elektronicznego przez notariusza w księdze wieczystej pojawi się wzmianka. Takie uregulowania utrudnią a wręcz uniemożliwią wielokrotną sprzedaż tej samej nieruchomości. Dotychczas notariusz miał 3 dni na wysłanie dokumentów do sądu wieczystoksięgowego. Po 3 dniach, zanim przesyłka została dostarczona do Sądu i przekazana do odpowiedniego wydziału mijały kolejne dni. To dotąd było wykorzystywane przez nieuczciwych sprzedawców oszustów, którzy mieli możliwość sprzedać tę samą nieruchomość kilku osobom popełniając przestępstwo oszustwa. Nabywcy takiej nieruchomości stawały się takim procederem poszkodowane, tracąc często pieniądze, które były odkładane przez całe życie. Wprowadzone zmiany, mobilizujące notariuszy do niezwłocznego składania wniosków drogą elektroniczną mają zlikwidować takie niebezpieczne sytuacje i zwiększyć bezpieczeństwo obrotu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *