Podatek ze sprzedaży nieruchomości ze spadku.

podatek od sprzedaży spadku

Kiedy od sprzedaży kupionej nieruchomości zapłacimy podatek?

Osoba, która kupiła mienie nieruchome poprzez zakup będzie zobowiązana do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych PIT jeżeli dokona sprzedaży nieruchomości w w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. W takiej sytuacji obowiązkowe staje się złożenie odpowiedniego formularza PIT i zapłata wyliczonej należności podatku. Stawka podatku określona została przez ustawę na 19 % od dochodu.

Jak wymieniono opodatkowany jest dochód. Co to oznacza?
Dochód określany jest jako przychód pomniejszony o koszt uzyskania tego przychodu.

Przykład

Jakub kupił mieszkanie za kwotę 300 000 zł w 2014 r. Nieruchomość ta została sprzedana przez właściciela za kwotę 330 000 zł. Oznacza to że dochód ze zbycia wynosi 30 000 zł. ( 330 000 zł – 300 000 zł = 30 000 zł ). Podatek należny wynosi 5 700 zł ponieważ 19% * 30 000 zł = 5 700 zł.

Zbycie nieruchomości uzyskanej w spadku lub w darowiźnie a podatek.

Osoby, które nabyły nieruchomość w formie spadku lub darowizny i dokonają jej odsprzedaży w ciągu 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiła sprzedaż zmuszone będą do zapłaty podatku dochodowego w wysokości 19 % od wypracowanego dochodu.
Dochód w przypadku nieruchomości uzyskanej w spadku lub w darowiźnie będzie stanowił wartość nieruchomości i od tej wartości konieczna będzie zapłata podatku.

Przykład

Jan otrzymał w 2014 r. nieruchomość o wartości 400 000 zł. Jan postanowił sprzedać nieruchomość i w 2015 r. dokonał jej zbycia za kwotę 420 000 zł. Oznacza to, ze uzyskany przez niego dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem w wysokości 19% to kwota 420 000 zł. Podatek należny do Urzędu Skarbowego wynosi 79 800 zł. ( 420 000 zł * 19 % = 79 800 zł ).

Jak uniknąć regulowania podatku?

Jeżeli odsprzedaż nieruchomości nastąpiło po czasie 5 lat od jego nabycia licząc od końca roku kalendarzowego wówczas nie będzie zachodziła konieczność regulowania podatku.

Istnieje także możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej. Ulga mieszkaniowa polega na przeznaczeniu dochodu ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Celem mieszkaniowym jest zakup innej nieruchomości lub remont posiadanej| już nieruchomości w ciągu 2 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zbycie nieruchomości. Aby zaczerpnąć z ulgi mieszkaniowej konieczne jest złożenie do Urzędu Skarbowego odpowiedniego formularza PIT-39 do końca kwietnia.

Jeżeli sprzedaż nieruchomości dokonywana jest w ramach prowadzenia działalności gospodarczej wówczas nie ma możliwości skorzystania z ulgi mieszkaniowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *