Różnica między wspólnotą a spółdzielnią mieszkaniową.

Wspólnota a spółdzielnia mieszkaniowa

Różnica pomiędzy wspólnotą mieszkaniową a spółdzielnią mieszkaniową jest olbrzymia i dotyczy przysługującego prawa do lokalu mieszkalnego.

Wspólnota mieszkaniowa jest formą zarządzania nieruchomością wspólną, zawiązywana przez właścicieli mieszkań najczęściej w blokach deweloperskich oraz większych kamienicach. Wspólnotę mieszkaniową tworzą właściciele lokali mieszkalnych. Mogą wybrać zarząd lub zbierają się jako zgromadzenie ogólne właścicieli, którzy w imieniu całej społeczności lokalnej podejmuje strategiczne decyzje dotyczące remontów, gospodarowania odpadami, wysokości czynszów. Do utworzenia wspólnoty mieszkaniowej wystarcza zwykła większość 51 procent właścicieli wszystkich wyodrębnionych w budynku mieszkań. Zakres kompetencji wspólnoty mieszkaniowej, zasady podejmowania uchwał, zasady korzystania z członkostwa uregulowane są w ustawie o własności lokali. Wyróżnia się małą i dużą wspólnotę mieszkaniową. Mała wspólnota mieszkaniowa liczy maksimum 7 członków, podczas gdy do założenia dużej wspólnoty mieszkaniowej potrzeba minimum 8 członków.

Spółdzielnia mieszkaniowa jest podmiotem prawa działającym na podstawie przepisów ustawy Prawo Spółdzielcze. W zasobach spółdzielni mieszkaniowej znajdują się mieszkania, które po wykupieniu przez właścicieli uzyskują status mieszkań spółdzielczo-własnościowych. Status ich jest analogiczny do prawa własności. Jednakże występują też pewne odrębności. Spółdzielnie mieszkaniowe posiadają osobowość prawną i działają przez swoje organy. Organy spółdzielni mieszkaniowych są zatrudnione najczęściej na podstawie umów o pracę. Spółdzielnię reprezentuje zarząd a kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni ma rada nadzorcza. Każdy właściciel spółdzielczo-własnosciowego prawa do lokalu po spełnieniu przewidzianych w statucie spółdzielni przesłanek staje się członkiem spółdzielni. Spółdzielnia posiada swój własny majątek zorganizowany na fundusze. Wyodrębnia się najczęściej fundusz udziałowy, fundusz składowy oraz fundusz remontowy.

Ostatnie nowelizacje przepisów prowadzą do wyodrębniania wspólnot mieszkaniowych w spółdzielniach mieszkaniowych, do czego te ostatnie skutecznie zniechęcają. Wspólnota mieszkaniowa jest korzystniejszą formą zarządu nieruchomością, bowiem wszyscy członkowie są bardziej zaangażowani i zainteresowani co się dzieję z ich pieniędzmi pochodzącymi z czynszów. Działanie wspólnot mieszkaniowych okazuje się efektywniejsze co zachęca właścicieli mieszkań do zmiany formy gdy tylko powstaje taka prawna możliwość.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *