Nieruchomości i prawo

Podatek ze sprzedaży nieruchomości ze spadku.

Podatek ze sprzedaży nieruchomości ze spadku.

Kiedy od sprzedaży kupionej nieruchomości zapłacimy podatek? Osoba, która kupiła mienie nieruchome poprzez zakup będzie zobowiązana do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych PIT jeżeli dokona sprzedaży nieruchomości w w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. W takiej sytuacji obowiązkowe staje się złożenie odpowiedniego formularza PIT i zapłataWięcej oPodatek ze sprzedaży nieruchomości ze spadku.[…]