Nieruchomości i prawo

Bank już nie zapłaci prowizji pośrednikowi.

Bank już nie zapłaci prowizji pośrednikowi.

Wprowadzona poprawka do ustawy o kredycie hipotecznym zakazuje bankowi dokonywania wypłaty prowizji dla pośrednika za usługę pośrednictwa w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Zapłata prowizji pośrednikowi kredytowemu będzie leżała w gestii klienta ubiegającego się o kredyt. Klient, który będzie zwracał się o pomoc do pośrednika kredytowego będzie zapewne podpisywał stosowną umowę i na mocy tej umowy toWięcej oBank już nie zapłaci prowizji pośrednikowi.[…]