Nieruchomości i prawo

Notariusz będzie robił e-wpis do księgi wieczystej.

Notariusz będzie robił e-wpis do księgi wieczystej.

Tego jak ważna i wymagającą jest praca notariusza polegająca na sporządzeniu aktu notarialnego dokumentującego czynność, nikt nie powinien kwestionować. Sprzedaż nieruchomości wymaga dla swojej ważności formy aktu notarialnego. Po sporządzeniu aktu, dotychczas, notariusz wysyłał w ciągu 3 dni do Sądu odpis tegoż aktu będący podstawą wpisu do księgi wieczystej nowego właściciela nieruchomości i wykreśleniu zWięcej oNotariusz będzie robił e-wpis do księgi wieczystej.[…]