Kupowanie nieruchomości z hipoteką.

Na okolicznych rynkach często pojawiają się nieruchomości w niższych cenach, które mają jednak skazę, mianowicie są obciążone hipoteką. Zakup nieruchomości obciążonej hipoteką może zrażać jednakże po użyciu pewnych zapisów umownych u notariusza lub przy pewnych ustaleniach, mieszkanie obciążone hipoteką uda się kupić bezpiecznie.

Powstaje pytanie: Jak bezpiecznie nabyć mieszkanie obciążone hipoteką?

Otóż pierwszym krokiem jest udanie się do sądu, który zażądza księgę wieczystą dla nieruchomości i zaznajomienie się z jej treścią. W księdze wieczystej nieruchomości będą znajdowały się wszystkie informacje o podstawie wpisów, które mogą dotyczyć kredytów, pożyczek lub innych roszczeń.
W dziale IV księgi wieczystej określanym często jako „hipoteka” będą znajdowały się wpisy dotyczące wszystkich roszczeń, jakie banki lub inne osoby mają do przedmiotowej nieruchomości. Po zapoznaniu się w Sądzie księgi wieczystej można namyślić się nad zakupem nieruchomości.
Pamiętać należy, że wpis w dziale IV księgi wieczystej dotyczy nieruchomości, zatem każda zmiana właściciela powinna skutkować zapłatą wszystkich zobowiązań z przekazanej sumy zapłaty. Jeżeli nieruchomość, którą chcesz kupić jest obciążona hipoteką, której wierzycielem jest bank to obecny właściciel powinien udać się do tego banku, pobrać informację o wysokości zobowiązania na dzień podpisania aktu notarialnego kupna nieruchomości. Kwota wyszczególniona na zaświadczeniu z banku powinna być uiszczona z kwoty jaką przekazujesz sprzedającemu. Tylko w taki sposób solidnie zadbasz o swoje interesy. To jedyny sposób aby usunąć wpis o hipotece z księgi wieczystej.

Zakup nieruchomości a zameldowane osoby.

Kolejnym problemem jaki może pojawić się przy zakupie mieszkania obciążonego hipoteką są zameldowane w nim osoby. Aby bezpiecznie nabyć mieszkanie, należy dowieźć do notariusza zaświadczenie o braku osób zameldowanych w nieruchomości na dzień podpisania aktu notarialnego. Najbezpieczniej aby zaświadczenie o braku osób zameldowanych z właściwego urzędu miasta lub gminy było aktualne. Koszt takiego zaświadczenia oscyluje w okolicy 17 zł w zależności od miasta w jakim urząd się znajduje.
Poza hipotekami, meldunkiem warto sprawdzić czy grunt na którym stoi nieruchomość jest własnością, czy sprzedający jest użytkownikiem lub współużytkownikiem wieczystym. Należy pamiętać i dopilnować aby w umowie notarialnej znalazły się wszystkie zapisy precyzyjnie określające uprawnienia przysługujące nabywcy nieruchomości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *